Počet záznamov: 1  

Vyhodnocovanie dát zo systémov inteligentných elektroinštalácií pre účely energetickej hospodárnosti budov

  1. POŠIK, Ján. Vyhodnocovanie dát zo systémov inteligentných elektroinštalácií pre účely energetickej hospodárnosti budov. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014. 62 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103086> E*

Počet záznamov: 1