Počet záznamov: 1  

Návrh a ekonomické zhodnotenie výstavby fotovoltickej elektrárne pri jestvujúcej platnej legislatíve

  1. MALÍK, Martin. Návrh a ekonomické zhodnotenie výstavby fotovoltickej elektrárne pri jestvujúcej platnej legislatíve. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014. 74 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98389> E*

Počet záznamov: 1