Počet záznamov: 1  

Návrh opatrení na zníženie počtu nepodarkov pomocou využitia metódy FMEA v podniku PHA Slovakia s.r.o

  1. KORMANČÍKOVÁ, Lenka. Návrh opatrení na zníženie počtu nepodarkov pomocou využitia metódy FMEA v podniku PHA Slovakia s.r.o. Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014. 52s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87464> M*

Počet záznamov: 1