Počet záznamov: 1  

Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s

  1. PÁLKA, Matej. Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s. Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014. 69s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87253> M*

Počet záznamov: 1