Počet záznamov: 1  

Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o

  1. KRAJČOVIČOVÁ, Dominika. Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o. Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014. 76s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87557> M*

Počet záznamov: 1