Počet záznamov: 1  

Popis elektrických vlastností materiálov pomocou náhradných obvodov

  1. LACKOVIČ, Lukáš. Popis elektrických vlastností materiálov pomocou náhradných obvodov. Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014. 69s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87565> M*

Počet záznamov: 1