Počet záznamov: 1  

Automatizácia procesov v riadení inteligentného domu

  1. STRAŠIFTÁK, Andrej. Automatizácia procesov v riadení inteligentného domu : dizertačná práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014. 85s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91432> M*

Počet záznamov: 1