Počet záznamov: 1  

Porovnanie výkonových parametrov šmykom riadeného nakladača LOCUST L753, pri alternatívnom využití variantných spaľovacích motorov s výkonom 43kW a 36kW

  1. SOMOGYI, Zoltán. Porovnanie výkonových parametrov šmykom riadeného nakladača LOCUST L753, pri alternatívnom využití variantných spaľovacích motorov s výkonom 43kW a 36kW. Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84087> J*

Počet záznamov: 1