Počet záznamov: 1  

Tvorba marketingového plánu v strojárskej firme

  1. GULIŠ, Ivan. Tvorba marketingového plánu v strojárskej firme. Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103728> J*

Počet záznamov: 1