Počet záznamov: 1  

Just in Sequence v medzipodnikovej logistike

  1. RYBÁŘ, Jan. Just in Sequence v medzipodnikovej logistike. Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90959> J*

Počet záznamov: 1