Počet záznamov: 1  

Určenie objemu kolmej stavebnej jamy

  1. SEIDLOVÁ, Anna - ŠÍMA, Jaroslav. Určenie objemu kolmej stavebnej jamy. In Technológie priestorového modelovania krajiny a objektov - prístupy a aplikácie [elektronický zdroj] : zborník referátov z vedecko-odborného seminára s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 100. výročia narodenia prof. Dr. Ing. P. Gála, DrSc. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014, CD ROM, [7] s. ISBN 978-80-227-4158-3. V*
Počet záznamov: 1