Počet záznamov: 1  

Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce

  1. KATUŠČÁK, Dušan. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. 2.dopl.vyd. Bratislava : STIMUL, 1998. 118 s. ISBN 80-85697-82-3. E*

Počet záznamov: 1