Počet záznamov: 1  

Voltampérometrická analýza s chemicky modifikovanými elektródami

  1. LABUDA, Ján. Voltampérometrická analýza s chemicky modifikovanými elektródami. Obháj.: 25.1.2001. Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2000. 57 s. C*

Počet záznamov: 1