Počet záznamov: 1  

CO-MAT-TECH 2001

  1. REŠETOVÁ, Kvetoslava (zost.). CO-MAT-TECH 2001 : 9. medzinárodná vedecká konferencia. Trnava, 25.-26. október 2001. Zväzok 1. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 420 s. ISBN 80-227-1591-3. M*

Počet záznamov: 1