Počet záznamov: 1  

Informačná výchova

  1. KATUŠČÁK, Dušan - MATTHAEIDESOVÁ, Marta - NOVÁKOVÁ, Marta. Informačná výchova : Terminologický a výkladový slovník. Odbor knižničná a informačná veda. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. 375 s. ISBN 80-08-02818-1. M*

Počet záznamov: 1