Počet záznamov: 1  

Medzinárodné financie

  1. JANKOVSKÁ, Anežka. Medzinárodné financie. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2003. 529 s. ISBN 80-89047-56-4. M*

Počet záznamov: 1