Počet záznamov: 1  

Rizikové faktory a indikátory vnútorného prostredia budov. Risk factors and indicators of indoor environment

  1. KELLEROVÁ, Eva - BALOG, Karol - RUSKO, Miroslav. Rizikové faktory a indikátory vnútorného prostredia budov. Risk factors and indicators of indoor environment. In Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia V : Časť B: Ostatné príspevky. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2004, s.81-86. ISBN 80-228-1332-X. M*
Počet záznamov: 1