Počet záznamov: 1  

Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu

  1. GONDA, Vladimír. Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu. 4. dopl.a preprac.vyd. Bratislava : Elita, 2003. 124 s. ISBN 80-8044-076-X. J*

Počet záznamov: 1