Počet záznamov: 1  

Zváranie neželezných kovov fázovým laserom. Welding of non-ferrous metals by phase laser

  1. REMEŇOVÁ, Petra - KVASNA, Ľuboš - TURŇA, Milan. Zváranie neželezných kovov fázovým laserom. Welding of non-ferrous metals by phase laser. In Nové smery vo výrobných technológiách 2004 = New Ways in Manufacturing Technologies 2004 : Zborník referátov. Proceedings. Prešov : Technická univerzita v Košiciach, 2004, s.209-212. ISBN 80-8073-136-5. M*
Počet záznamov: 1