Počet záznamov: 1  

Marketing a obchod 2005 = Marketing and Trade 2005

  1. Marketing a obchod 2005 = Marketing and Trade 2005 : Modelovanie využitia zdrojov a uplatnenia produktov na trhoch EÚ. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2005. 435 s. ISBN 80-89029-97-3.