Počet záznamov: 1  

Príspevok k priamemu výpočtu strednej aritmetickej odchýlky profilu drsnosti pri pozdĺžnom sústružení. Contribution to direct calculation of arithmetical average deviation from a mean line by longitudinal turning

  1. LIPA, Zdenko et al. Príspevok k priamemu výpočtu strednej aritmetickej odchýlky profilu drsnosti pri pozdĺžnom sústružení. Contribution to direct calculation of arithmetical average deviation from a mean line by longitudinal turning. In Materials Science and Technology [elektronický zdroj]. Roč. 5, č. 5 [cit. 2005-12-29 (2005). ISSN 1335-9053. M*
Počet záznamov: 1