Počet záznamov: 1  

Numerická simulácia vlastností tuhých látok na mikroskopickej úrovni

  1. VITKOVSKÁ, Eva. Numerická simulácia vlastností tuhých látok na mikroskopickej úrovni : dát. obhaj. 16.11.2016, č. ved. odboru 5-2-48. Bratislava :. STU v Bratislave FEI,. 2016. 120 s., príl. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130794>

Počet záznamov: 1