Počet záznamov: 1  

Návrh opatrení na zdokonalenie systému riadenia ľudských zdrojov v smere zlepšenia spokojnosti zamestnancov v podniku Johnson Controls International spol. s r.o., odštepný závod Trenčín

  1. KONTOVÁ, Nikola. Návrh opatrení na zdokonalenie systému riadenia ľudských zdrojov v smere zlepšenia spokojnosti zamestnancov v podniku Johnson Controls International spol. s r.o., odštepný závod Trenčín. 2015. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96337>

Počet záznamov: 1