Počet záznamov: 1  

Jednopodlažná skeletová betónová konštrukcia - analýza pretlačenia

  1. JÁNOŠOV, Peter. Jednopodlažná skeletová betónová konštrukcia - analýza pretlačenia. 2015. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100615>

Počet záznamov: 1