Počet záznamov: 1  

Model zariadenia na výskum prúdenia pri vysokých tangenciálnych napätiach

  1. KOPKA, Vladimír. Model zariadenia na výskum prúdenia pri vysokých tangenciálnych napätiach. 2017. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133485>

Počet záznamov: 1