Počet záznamov: 1  

Konštrukčný návrh nakladacieho pracovného zariadenia pre polootočný nakladač

  1. SOMOGYI, Zoltán. Konštrukčný návrh nakladacieho pracovného zariadenia pre polootočný nakladač. 2016. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133430>

Počet záznamov: 1