Počet záznamov: 1  

Riadenie udalostného systému

  1. BELEŠOVÁ, Patrícia. Riadenie udalostného systému. 2017. 56 s., príl. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131008>

Počet záznamov: 1