Počet záznamov: 1  

Určenie geopotenciálnych kót v horskom prostredí

  1. NOVÁK, Adam. Určenie geopotenciálnych kót v horskom prostredí. 2017. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131449>

Počet záznamov: 1