Počet záznamov: 1  

Návrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepný závod Bratislava

  1. KELEMENOVÁ, Petra. Návrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepný závod Bratislava. 2018. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138729>

Počet záznamov: 1