Počet záznamov: 1  

Simulácia a modelovanie elektrotepelných vlastností výkonového DMOS tranzistora

  1. POTOMA, Peter. Simulácia a modelovanie elektrotepelných vlastností výkonového DMOS tranzistora. 2018. 47 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142571>

Počet záznamov: 1