Počet záznamov: 1  

Monitorovanie zmien prvkov krajiny s využitím družicovej radarovej polarimetrie

  1. BARÁTHOVÁ, Mária. Monitorovanie zmien prvkov krajiny s využitím družicovej radarovej polarimetrie. 2018. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137841>

Počet záznamov: 1