Počet záznamov: 1  

Návrh metodiky optimálneho plánovania pracovných činností

  1. RENCES, Tomáš. Návrh metodiky optimálneho plánovania pracovných činností. 2019. 66 s., príl. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144466>

Počet záznamov: 1