Počet záznamov: 1  

Návrh opatrení na zlepšenie procesu vnútropodnikovej komunikácie v podniku SPEDAS, s.r.o

  1. DANIHELOVÁ, Mária. Návrh opatrení na zlepšenie procesu vnútropodnikovej komunikácie v podniku SPEDAS, s.r.o. 2020. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141360>

Počet záznamov: 1