Počet záznamov: 1  

Návrh opatrení na zlepšenie adaptačného procesu a stabilizácie novoprijatých zamestnancov v podniku MAHLE Behr Senica s.r.o

  1. JARÁSOVÁ, Nikoleta. Návrh opatrení na zlepšenie adaptačného procesu a stabilizácie novoprijatých zamestnancov v podniku MAHLE Behr Senica s.r.o. 2020. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141370>

Počet záznamov: 1