Počet záznamov: 1  

MotoShield: Vývoj programátorského rozhrania, identifikácia, riadenie a úprava didaktického prístroja na riadenie rýchlosti motorov

  1. BOLDOCKÝ, Ján. MotoShield: Vývoj programátorského rozhrania, identifikácia, riadenie a úprava didaktického prístroja na riadenie rýchlosti motorov. 2020. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143385>

Počet záznamov: 1