Počet záznamov: 1  

Uplatnenie absolventov na trhu práce = Application of graduates into the labor market

  1. HABAS, Radomír. Uplatnenie absolventov na trhu práce = Application of graduates into the labor market : Diplomová práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009. 68 s.