Počet záznamov: 1  

Kvalita školy

  1. BILČÍK, Alexander. Kvalita školy : Dizertačná práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009. 119 s.