Počet záznamov: 1  

Rozvoj kľúčových kompetencií a vyučovanie technických odborných predmetov

  1. PAVÚROVÁ, Edita. Rozvoj kľúčových kompetencií a vyučovanie technických odborných predmetov : Dizertačná práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009. 104 s.

Počet záznamov: 1