Počet záznamov: 1  

Tvorba výučbového portálu pre podporu vzdelávania v oblasti počítačových sietí = Creation of e-learning portal for promoting education of computer networks

  1. ROH, Michal. Tvorba výučbového portálu pre podporu vzdelávania v oblasti počítačových sietí = Creation of e-learning portal for promoting education of computer networks : Diplomová práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009. 70 s.