Počet záznamov: 1  

Určenie hodnoty teplotného koeficientu elektrického odporu medi = Determination of value of resistance temperature coeficientof Copper

  1. KOCSISOVÁ, Edina. Určenie hodnoty teplotného koeficientu elektrického odporu medi = Determination of value of resistance temperature coeficientof Copper : Bakalárska práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009. 52 s.

Počet záznamov: 1