Počet záznamov: 1  

Hodnotenia stupňa deformácie pri objemovom tvárnení zliatin medi

  1. LONGA, Peter. Hodnotenia stupňa deformácie pri objemovom tvárnení zliatin medi. STU v Bratislave MTF UMAT, 2010. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75374> M*