Počet záznamov: 1  

Klíma školy a klíma triedy

  1. SÁRAZ, Peter. Klíma školy a klíma triedy. Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010. 89s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58843> M*

Počet záznamov: 1