Počet záznamov: 1  

Nástroje podporujúce uplatnenie absolventov na trhu práce

  1. RYBÁRIKOVÁ, Mária. Nástroje podporujúce uplatnenie absolventov na trhu práce. STU v Bratislave MTF UIPH, 2010. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58817> M*

Počet záznamov: 1