Počet záznamov: 1  

Návrh literárnej učebnej pomôcky

  1. KARVAŠOVÁ, Ingeborg. Návrh literárnej učebnej pomôcky. STU v Bratislave MTF UIPH, 2010. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58780> M*

Počet záznamov: 1