Počet záznamov: 1  

Možnosti využitia webtechnológií

  1. WOLF, Peter. Možnosti využitia webtechnológií. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. 73 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61590> E*

Počet záznamov: 1