Počet záznamov: 1  

Didaktická úprava odborného textu k predmetu Teória obrábania = Didactic modification of specialized text on the subject Theory of Machining

  1. FEHÉR, Tibor. Didaktická úprava odborného textu k predmetu Teória obrábania = Didactic modification of specialized text on the subject Theory of Machining : Dizertačná práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010. 113 s. M*FEH