Počet záznamov: 1  

Cenník pre výpočet ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností vo výstavbe

  1. ĎURĎA, Jozef - KOL. AUTOROV. Cenník pre výpočet ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností vo výstavbe. Bratislava : Slovenská komora stavebných inžinierov, 1997. 140 s. ISBN 80-967679-0-9. V*

Počet záznamov: 1