Počet záznamov: 1  

Úloha tavív pri nízkoteplotnom spájkovaní bezolovnatými spájkami = The role of fluxes in low-temperature soldering with lead free solders

  1. GÁBOR, Tomáš. Úloha tavív pri nízkoteplotnom spájkovaní bezolovnatými spájkami = The role of fluxes in low-temperature soldering with lead free solders : Diplomová práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. 80. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75427> M*