Počet záznamov: 1  

Využitie informačných a komunikačných technológií

  1. CISÁR, Tibor. Využitie informačných a komunikačných technológií : Diplomová práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011. 73 s., CD-ROM. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67510> M*