Počet záznamov: 1  

Uplatnenie absolventov na trhu práce

  1. ČECHVALOVÁ, Alena. Uplatnenie absolventov na trhu práce : Diplomová práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011. 71 s., CD-ROM. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67705> M*

Počet záznamov: 1